(*) Bắt buộc nhập
  Thông tin đăng nhập
  (*)
  (*)
  (*)
  (*)
  Hủy Đăng Ký
  
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  yahooskypegtalk
  GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
  Cá basa
  45,000 kg
  Cá bống mú
  85,000 kg
  Cà phê
  120,000 kg
  Cá tra
  35,000 kg
  Gạo
  25,000 kg
  Tiêu
  50,000 kg
  Tôm sú
  125,000 kg
  Đường
  25,000 kg
  Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
  THỐNG KÊ GIAO DỊCH
  Tổng KLGD:
  3.975 tấn
  Tổng GTGD:
  3.000 tỉ đồng
  Tổng lệnh mua:
  1.200 lệnh
  Tổng lệnh bán:
  2.300 lệnh
  Tổng GD khớp lệnh:
  890 lệnh
  Tổng GD thành công:
  120 lệnh
  Thành viên GD:
  2.300 TV