DANH SÁCH THÀNH VIÊN
Tên thành viên
Địa chỉ
Năm sinh: 1957
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0989810651
xã Bảo Sơn - huyện Lục Nam -tỉnh Bắc Giang
Năm sinh: 1954
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0977396389
Xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Năm sinh: 1950
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0976701452
Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
Năm sinh: 1970
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0986637132
Thôn Phú Cường, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
Năm sinh: 1970
Dân tộc:
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0912479692
Thôn Giành Cũ - Quý Sơn -Lục Ngạn - Bắc Giang
Năm sinh: 1967
Dân tộc:
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0973163773
Xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Năm sinh: 1972
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0904172322
Xã Hương Mạc - Thị xã Từ Sơn -Tỉnh Bắc Ninh
Năm sinh: 1961
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0983835688
Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Năm sinh: 1947
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn Tân Yên, xã Hoà Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Năm sinh: 1968
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0915174277
Thôn Giới Tế, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Năm sinh: 1966
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Năm sinh: 1966
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn Phú Cường, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
Năm sinh: 1958
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Tổ dân phố Hồng Hồ, TT. Thanh Lãng, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Năm sinh: 1952
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Phố Hốp, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Năm sinh: 1979
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn Bắc Cường - Thị trấn Thổ Tang -Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Năm sinh: 1967
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Xã Ngọc Mỹ - huyện Lập Thạch ¬tỉnh Vĩnh Phúc
Năm sinh: 1960
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Xã Cao Minh - Thị xã Phúc Yên -Tỉnh Vĩnh Phúc
Năm sinh: 1965
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Tổ dân phố Cát Khê, phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng
Năm sinh: 1966
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Xã Phục Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.
Năm sinh: 1963
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Xã Hồng Thới - Huyện An Dương -Thành phố Hải Phòng

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV