DANH SÁCH THÀNH VIÊN
Tên thành viên
Địa chỉ
Năm sinh: 1958
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Tổ 9 - Phường Đoàn Kết -thị xã Lai Châu
Năm sinh: 0000
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn Pa So, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Năm sinh: 1976
Dân tộc: Mông
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Phố Đoàn kết, thị trấn Tủa Chùa,huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Năm sinh: 1976
Dân tộc: Thái
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Bản Tà Cáng 1, xã Nà Tấu,huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Năm sinh: 1961
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Bản Nà Púng, phường Thanh Trường,TP. Điện biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Năm sinh: 1979
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Đội 11, xã Thanh Hưng,huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Năm sinh: 1955
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Tổ 7, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
Năm sinh: 1968
Dân tộc: Mông
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Bó Hin - Xã Chiềng Tương -Huyện Yên Châu - Tỉnh Sơn La
Năm sinh: 1964
Dân tộc: Mông
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Tiểu khu 19/5 Thị trấn Nông trường Mộc Châu - Tỉnh Sơn La.
Năm sinh: 1968
Dân tộc: Thái
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Bản Búc B, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Năm sinh: 1968
Dân tộc: Mường
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn Ninh Ngoại, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
Năm sinh: 1956
Dân tộc: Mường
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Xóm Ong, xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
Năm sinh: 1979
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn Trại Sáu, đội 15, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình
Năm sinh: 1965
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Tổ 1 - Phố Ngọc - Xã Trung Minh ¬TP. Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
Năm sinh: 0000
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0218.3865403
: Khu phố 1, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
Năm sinh: 1972
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0985791856
Khu 08, xã Đồng Luận, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ
Năm sinh: 1972
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0982437356
Khu 5, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Năm sinh: 1980
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Khu 1, Xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Năm sinh: 1969
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0975919721
Khu 5, xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Năm sinh: 1955
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0977607452
xóm Yên Bình, Văn Luông, Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV