DANH SÁCH THÀNH VIÊN
Tên thành viên
Địa chỉ
Năm sinh: 1966
Dân tộc: Tày
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 01655353521
Thôn Lân Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Năm sinh: 1974
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn 3, xã Tân An, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh
Năm sinh: 1959
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn Đồn Xá, xã Hồng Phong,huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Năm sinh: 1956
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn Cửa Ngăn, phường Phương Đông, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Năm sinh: 1962
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Khu 7 - Hải Hòa - Móng Cái -Quảng Ninh
Năm sinh: 1977
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Tổ 12 thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
Năm sinh: 1964
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn Tòng Chú 3, xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Năm sinh: 1971
Dân tộc:
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn Sả Hồ, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, Lào Cai
Năm sinh: 1971
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn Tả Hà 1, xã Sơn Hà, Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Năm sinh: 1973
Dân tộc:
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Tại thôn 9, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Năm sinh: 1973
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn Năm Hãn 2 xã Phù Nham ¬huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái
Năm sinh: 1961
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
: thôn Bình Sơn, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Năm sinh: 1966
Dân tộc: Dao
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
Năm sinh: 1963
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Xã Cao Ngạn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Năm sinh: 1952
Dân tộc:
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Xóm Vân Long, xã Hùng Sơn,huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Năm sinh: 1959
Dân tộc:
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Tổ 16, TT Chùa Hang,huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
Năm sinh: 1971
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thái Trung, xã Quy Kỳ,huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Năm sinh: 1950
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
xóm trại Mới, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Năm sinh: 1964
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Tổ Dân phố số 1, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Năm sinh: 1940
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Bản Chu Va 8 - xã Sơn Bình -Tam Đường - Lai Châu

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV