DANH SÁCH THÀNH VIÊN
Tên thành viên
Địa chỉ
Năm sinh: 1960
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Năm sinh: 1980
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn Bảo An Tây, xã Điện Quang,huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Năm sinh: 1960
Dân tộc:
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn Kambutte - xã Tu tra -huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng.
Năm sinh: 1950
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Tổ dân phố 6, thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Năm sinh: 1956
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Ấp Mỹ Hiệp 3, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Gian
Năm sinh: 1950
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0912432246
Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam.
Năm sinh: 1952
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Năm sinh: 1949
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Ấp Mỹ Chánh A, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Năm sinh: 1959
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0985931455
Thôn Nhì, Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam.
Năm sinh: 1951
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ,huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định
Năm sinh: 1952
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Ấp 8, xã Long Trị, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Dân
Năm sinh: 1966
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Khu phố 3, Phường II,thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Năm sinh: 1952
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0975426273
Xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
Năm sinh: 1963
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn Định An, thị trấn Vĩnh Thanh,huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
Năm sinh: 1956
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0912112617
Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Năm sinh: 1964
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Tổ 54B, Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
Năm sinh: 1964
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn Thượng Giang 2, xã Tây Giang,huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
Năm sinh: 1956
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp,huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Năm sinh: 1978
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0915164866
Xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Năm sinh: 1960
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Ấp Phú Lễ, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV