DANH SÁCH THÀNH VIÊN
Tên thành viên
Địa chỉ
Năm sinh:
Dân tộc:
Tôn giáo:
Điện thoại:
Năm sinh: 1966
Dân tộc: Tày
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0916598954
Xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.
Năm sinh: 1970
Dân tộc: Mông
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0917300883
Xóm Ngàm Soọc, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
Năm sinh: 1962
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 01662067404
Tổ 13, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Năm sinh: 1962
Dân tộc:
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0125401382
Thôn Díu Thượng, xã Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
Năm sinh: 1959
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0972568145
Thôn Gốc Quéo, xã Kháng Nhật, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Năm sinh: 1963
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0979074037
Thôn 65 xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Năm sinh: 1963
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0984812555
Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang
Năm sinh: 1964
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
xã Phú Lâm huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Năm sinh: 1957
Dân tộc: Tày
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0973801810
Xóm 4 - Hồng Quang - Hưng Đạo -Thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Năm sinh: 1963
Dân tộc: Tày
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0978596258
Xóm Nà Rầy, Xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Năm sinh: 1969
Dân tộc: Tày
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0979930721
Xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
Năm sinh: 1973
Dân tộc: Tày
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 01692178463
Xóm Phiêng Pẻn - Xã Lý Bôn -Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Cao Bằng
Năm sinh: 1963
Dân tộc: Tày
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 01664880863
Thôn Bản Phố, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Năm sinh: 1956
Dân tộc:
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 01687010206
Thôn Tẩn Lùng, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Năm sinh: 1970
Dân tộc: Tày
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Xã Xuân La, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn
Năm sinh: 1958
Dân tộc: Tày
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn Nà Thoi - Xã Quang Thuận ¬huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn
Năm sinh: 1966
Dân tộc: Tày
Tôn giáo: Không
Điện thoại:
Thôn Phố Mới, xã Vạn Ninh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
Năm sinh: 1957
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0973956899
Xóm Phổng, xã Vân Nam, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Năm sinh: 1960
Dân tộc: Nùng
Tôn giáo: Không
Điện thoại: 0972845399
Thôn Khòn Quắc 1, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV