THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Châu Minh Hùng

Năm sinh: 1958

Địa chỉ: Ấp Tân Hồng, xã Tạ An Khương Nam,huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại: 0949155197

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Gia đình ông Châu Minh Hùng có hơn 02ha đất canh tác, với mô hình sản xuất kinh doanh theo mô hình trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản đã đạt được hiệu quả kinh tế cao, thu nhập ổn định.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Kết quả sản xuất của gia đình hàng năm thu hoạch cụ thể là:
- Lợi nhuận năm 2007 trừ chi phí đạt 320 triệu đồng/năm.
- Lợi nhuận năm 2008 trừ chi phí đạt 400 triệu đồng/năm.
- Lợi nhuận năm 2009 trừ chi phí đạt 460 triệu đồng/năm.
- Lợi nhuận năm 2010 trừ chi phí đạt 500 triệu đồng/năm.
- Lợi nhuận năm 2011 trừ chi phí đạt 550 triệu đồng/năm.


Công tác hội:

Ông luôn giúp đỡ và hướng dẫn kinh nghiệm cho các hộ nông dân ở địa phương cùng nhau phát triển, làm giàu chính đáng; tạo việc làm cho 50 lao động hàng năm, trong đó có 12 hộ thoát nghèo vươn lên khá giàu. Gia đình luôn tham gia sinh hoạt và đóng góp vào quỹ Hội cũng như quỹ phúc lợi ở địa phương, chấp hành tốt chủ trương, đường lốicủa Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương.


Khen thưởng:

-Hội Nông dân tỉnh Cà Mau tặng bằng khen: Nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh từ năm 2005 -2011.
-UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen: Nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh từ năm 2005 -2011.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV