THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Nguyễn Ngọc Nam

Năm sinh: 1982

Địa chỉ: Thôn Trung Vũ, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại:

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Năm 1990 thực hiện cơ chế kinh tế mới của Đảng, Nhà nước là xoá bỏ nền kinh tế bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hộichủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân. Ông và gia đình đã đầu tư mua sắm phương tiện, ngư lưới cụ đánh bắt hải sản gần bờ. Do điều kiện ban đầu còn nhiều khó khăn, kinh nghiệm chưa có, mặt hàng làm ra chủ yếu là các loại hải sản tiêu thụ nội địa, hiệu quả kinh tế không cao. Nhưng bản thân đã không lùi bước trước các khó khăn đó, bản thân đã bàn bạc, thống nhất trong gia đình quyết tâm phấn đấu phát triển kinh tế gia đình. Nhờ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành tạo điều kiện cho tôi vay vốn để mua sắm tàu có công suất lớn, ngư lưới cụ ra khơi đánh bắt xa bờ dài ngày, tập trung khai thác các loại thuỷ, hải sản có giá trị xuất khấu. Không chỉ dừng lại ở đó, bản thân luôn cải tiến kỹ thuật đánh bắt từ chỗ chụp mực 1 phía, hiện nay đã áp dụng kỹ thuật, cải tiến chụp mực 2 phía để nâng cao sản lượng. Hiện nay, gia đình ông đã có 2 tàu đánh cá công suất lớn. Do chuyển đổi, đầu tư đúng hướng nên hiệu quả kinh tế đã tăng lên rõ rệt


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Hàng năm sau khi trừ các chi phí gia đình đã thu được 977 triệu đồng. Bình quân thu nhập của gia đình từ 8,4 triệu đồng/ người/ tháng.


Công tác hội:

Hàng năm gia đình ông tạo việc làm thường xuyên cho 8 - 9 lao động có thu nhập ổn định. Quan tâm giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm nhiều gia đình khó khăn. Bản thân ông đã cùng với các thuyền viên tích cực xây dựng tổ đoàn kết trên biển, giúp đỡ nhau trong sản xuất, khai thác thuỷ hải sản và trong công tác phòng chống bão, cứu hộ, cứu nạn.


Khen thưởng:

Giấy khen của UBND huyện tặng năm 2010.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV