THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Ngô Xuân Linh

Năm sinh: 1963

Địa chỉ: xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại:

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Từ một gia đình nông dân nghèo, cuộc sống hết sức khó khăn, thực hiện chương trình phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinhdoanh giỏi do Hội Nông dân các cấp phát động. Được sự giúp đỡ về nhiều mặt của chính quyền địa phương, gia đình ông đã mạnh dạn đầu tư trang trại sản xuất. Nay, nhờ sự cố gắng vượt bậc của gia đình và bản thân, gia đình đã có 21ha cây ăn quả và cây lâm nghiệp có giá trị. Trông đó có 7.000 cây cam bù, 1.000 cây chanh, 500 cây gió trầm, 60 con bò thịt, 20 con nhím sinh sản, 02ha ao cá, 50 lợn thịt một lứa, 2.000 cặp chim bồ câu sinh sản.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất tăng theo từng năm, năm sau cao hơn năm trước; Tính trung bình hàng năm đạt mức doanh thu 2 tỷ đồng, trừ chi phí: 500 triệu đồng, đạt mức lợi nhuận bình quân 1.5 tỷ đồng/năm.


Công tác hội:

Tạo công ăn việc làm ổn đinh thường xuyên cho 20 lao động tại địa phương; Có ý thức xây dựng tổ chức Hội, tích cực đóng góp xây dựng các loại quỹ do Hội và chính quyền địa phương phát động; Thực hiệntốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước; có ý thức nêu cao tuyên truyền vận động bà con hội viên nông dân hăng hái tham gia tích cực các phong trào địa phương, đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu chính đáng.


Khen thưởng:

Nhiều năm liền được nhận bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh, giấy khen UBND huyện về thành tích trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV