THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Lê Văn Bàng

Năm sinh: 1963

Địa chỉ: Thôn Linh Trung, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại:

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Gia đình ông trước đây kinh tế rất khó khăn. Ông đã quyết định cải tạo 8,2ha đất bỏ hoang hóa để xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp; Trong đó 6,3ha ao nuôi cá nước ngọt, 2ha đất để xây dựng chuồng trại,trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ. Ông chăn nuôi 500 con vịt đẻ, 300 con gà thả vườn đẻ, 15 con giống lợn rừng lai sinh sản. Toàn bộ trứng gà, vịt được đưa vào lò ấp nở con giống gà, vịt và ấp trứng vịt lộn.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2010 doanh thu 3.800 triệu đồng trừ chi phí lãi 450 triệu đồng. Năm 2011 doanh thu 4.120 triệu đông trừ chi phí lãi 550 triệu đồng. Thu nhập bình quân: 7.600.000đ/ người /tháng.


Công tác hội:

Gia đình luôn chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, hàng năm đóng đầy đủ thuế cho nhà nước, địa phương. Tham gia các công tác xã hội, từ thiện ở địa phương, giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn. Tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động và hàng chục lao động thời vụ, chuyển giao kinh nghiệm sản xuất cho hàng chục hộ. Năm 2011 giúp đỡ cho 2 hộ thoát nghèo. Có ý thức xây dựng tổ chức Hội, đóng góp xây dựng các quỹ HTND, quỹ xây dụng Hội.


Khen thưởng:

Trung ương Hội NDVN tặng bằng khen danh hiệu hộ SXKD giỏi 2002 - 2007. UBND tỉnh Hà tĩnh tặng chứng nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2006 - 2010 và nhiều giấy khen của UBND huyện Nghi Xuân, Hội Làm vườn tỉnh tặng.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV