THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Nguyễn Thị Hạnh

Năm sinh: 1965

Địa chỉ: Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại:

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Nuôi tôm trên cát. Gia đình bà không có đất sản xuất, nên đã thuê lại một phần diện tích của Công ty Công nghệ Việt Mỹ tại xã Thạch Trị huyện Thạch Hà để nuôi tôm trên cát. Từ năm 2007 - 2011 gia đình bà liên tục nuôi tôm thànhcông, năm sau cao hơn năm trước. Đến nay năng suất trung bình là 20 tấn/ha, sản lượng đạt trên 300 tấn/ năm. Thấy việc nuôi tôm trên cát đã thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ cấp mới cho gia đình bà 115ha xây dựng vùng nuôi tôm .


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Tổng chi phí cho 01 một năm: Mua giống, thức ăn, nhân công, tiền điện, thức ăn bổ xung, thuốc phòng bệnh, xử lý nước và môi trường, khấu hao xây dựng cơ bản, chi khác. Tổng doanh thu: 24.000 triệu đồng, lợi nhuận thu được là 2.060 triệu đồng


Công tác hội:

Bà tạo công việc làm ổn định cho 50 lao động tại địa phương thu nhập thu nhập bình quân là 4 triệu đồng/tháng. Gia đình luônchấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, hàng năm nộp đầy đủ thuế cho nhà nước, hướng dẫn, phổ biến kiến thức, áp dụng khoa học kỹ thuật vận động mọi người.


Khen thưởng:

Gia đình bà đã được nhận các hình thức khen thưởng, danh hiệu của các cấp Hội, chính quyền qua các năm.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV