THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Nguyễn Huy Hoàng

Năm sinh: 1963

Địa chỉ: Xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại:

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Những năm trước đây gia đình ông là hộ nghèo, nên ông đã chủ động nghiên cứu các tài liệu và đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm các mô hình ở nhiều địa phương khác như Thanh Hóa, Quảng Bình, Khánh Hòa...và học hỏi được một số kinh nghiệm về áp dụng tiến bộ KHKT vào nuôi trồng thủy sản ở ao hồ nhà mình. Ngoài ra, gia đình ông còn kinh doanh dịch vụ hàng tạp hóa, bếp Gas ...và đã thu được lợi nhuận cao


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Nuôi trồng thủy sản năm 2009 trừ chi phí lãi 320 triệu đồng. Năm 2010 thu trừ chi phí lãi 500 triệu đồng. Kinh doanh dịch vụ năm 2010 lãi từ 100 - 120 triệu đồng. Năm 2011 lãi từ 120 - 150 triệu đồng.


Công tác hội:

Ông có luôn ý thức trách nhiệm với công việc, phổ biến kiến thức KHKT, hướng dẫn các hộ cùng làm. Gia đình gương mẫu chấphành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước; tham gia ủng hộ các quỹ, góp tiền ủng hộ nghèo, gia đình chính sách của địa phương, hàng năm nộp đủ thuế cho nhà nước, là gia đình văn hóa; giúp đỡ được 16 hộ thoát nghèo và đã có nhiều hộ vươn lên làm giàu


Khen thưởng:

Năm 2007 được Trung ương Hội NDVN tặng Bằng khen Hộ nông dân SXKD giỏi. Năm 2010, UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen tại Hội nghị nông dân điển hình tiên tiến (giai đoạn 2006 - 2010) và nhiều giấy khen của UBND huyện Cẩm Xuyên.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV