THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Phạm Hoàng Thao

Năm sinh: 1958

Địa chỉ: Xã Vân Khánh, Huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại:

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Từ diện tích đất sản xuất là 6ha bố trí sản xuất xen canh mùa vụ như sau: Từ tháng 01 đến tháng 8 hàng năm bố trí nuôi 02 vụ tôm. Từ tháng 03 đến tháng 10 xen nuôi cua biển.Từ tháng 7 đến tháng 12 hàng năm xen trồng lúa. Gia đình có 2 chiếc tàu đánh bắt thủy sản hoạt động quanh năm. Qua tiếp thu tập huấn các kiến thức cơ bản về nuôi tôm, cua, trồng lúa, kếthợp với những kinh nghiệm qua các vụ nuôi. Đến nay, các mô hình sản xuất đã ổn định và cho thu hoạch cao.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2009 lợi nhuận đạt 658 triệu đồng.
Năm 2010 lợi nhuận đạt 817 triệu đồng.
Năm 2011 lợi nhuận đạt 887 triệu đồng.


Công tác hội:

Gia đình luôn thực hiện tốt đường lối, chủ trương củaĐảng, chính sách pháp luật cảu Nhà nước hoàn thánh tốt nghĩa vụ công dân với Nhà nước, thực hiện tốt các cuộc vận động do địa phương vận động Hàng năm tham gia tốt công tác từ thiện xã Hội tại địa phương: giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, người gặp khó khăn hoạn nạn... trên 20 triệu đồng/năm và xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ xây dựng Hội.


Khen thưởng:

-Từ năm 2002 - 2011 giữ vững danh hiệu Nông dân SXKD giỏi từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương.
-Năm 2005 được tặng Bằng khen TW Hội;
-Năm 2007, Bằng khen UBND tỉnh Kiên Giang và các hình thức khen thưởng khác.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV