THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Nguyễn Văn Nữa

Năm sinh: 1960

Địa chỉ: Tổ 4, khóm Vĩnh Chánh, phườngChâu Phú A, thị xã Châu Đốc, An Giang

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại: 0949155403

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Xuất thân từ gia đình nông dân, bản thân luôn tham gia các lớp tập huấn do hội khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật thị xã vá các công ty thuốc BVTV tổ chức. Nhằm nâng cao trình độ, hiểu biết về khoa học kỹ thuật. Trên cơ sở đó ông mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng như các chương trình 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, đưa giống lúa xác nhận chất lượng cao vào sản xuất, ngoài ra còn trồng xoài, mít, chuối trên diện tích 0,5ha. Không chỉ dừng lại ở đó ông còn mở thêm quán tập hóa buôn bán đề tăng thu nhập cho gia đình.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

+Lợi nhuận thu được từ lúa trừ chi phí đạt 210 triệu đồng.
+Lợi nhuận thu được từ cửa hàng tạp hóa đạt 40 triệu đồng.
+Lợi nhuận thu được từ cây ăn trái đạt 30 triệu đồng.


Công tác hội:

Gia đình luôn hực hiện chủ trương, đường lối củaĐảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và qui định của địa phương, tích cực tham gia, đóng góp các nguồn quỹ, giúp đỡ các gia đình chính sách, khó khăn, giữ gìn tốt phong trào an ninh trật tự ở địa phương.


Khen thưởng:

-UBND tỉnh tặng Bằng khen: Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
-Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen: Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV