THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Hoa Sĩ Hiền

Năm sinh: 1969

Địa chỉ: Ấp Tân Phú B, xã Tân An, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại:

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Nghề chính của ông và gia đình là chuyên canh cây lúa. Bằng chút kiến thức học được từ lớp học ngắn hạn thâm canh cây lúa, chương trình quản lý dịch vụ tổng hợp IPM, kỹ thuật làm giống, ông đã lai tạo được nhiều giống lúa đạt hiệu quả kinh tế cao phục vụ bà con nông dân.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2005, ông đã tiến hành lai tạo cặp giống lúa mới đó là TC-2 được nông dân trong tỉnh rất ưa chuộng, năm 2007 ông đưa thêm hai giống lúa mới TC-5, TC-6 được bà con nông dân trong và ngoài tỉnh chấp nhận và sản xuất trên diện rộng, riêng tại xã nhà hai giống lúa TC-5, TC-6 được bà con nông dân sản xuất gần 40% trên tổng diện tích của hai xã Tân An và Tân Thạnh. Lợi nhuận gia đình ông thu được từ chuyên canh cây lúa, lai tạo và sản xuất lúa giống hàng năm là trên 300 triệu đồng.


Công tác hội:

Gia đình luôn thực hiện chủ trương, đường lối củaĐảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và qui định của địa phương, tích cực tham gia, đóng góp các nguồn quỹ, giúp đỡ các gia đình chính sách, khó khăn, giữ gìn tốt phong trào an ninh trật tự ở địa phương, luôn quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh.


Khen thưởng:

-UBND tỉnh tặng bằng khen 5 năm liên tục từ 2006 - 2010.
-T.Ư Hội NDVN tặng bằng khen: Nông dân SXKD giỏi.
-UBND Thị xã Tân Châu tặng 5 giấy khen từ 2006 - 2010.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV