THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Thạch Sốc Khenl

Năm sinh: 1967

Địa chỉ: Ấp Cầu Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Khmer

Tôn giáo: Phật

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại: 0743613259

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Năm 1990, ông lập gia đình, lúc đầu ra riêng cha mẹ cho được 6.000m2, hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn chưa có kinh nghiệm, với sự nỗ lực của bản thân tích cực tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình nên đã mua thêm được 0,7ha nữa. Năm 2003, bản thân cùng gia đình mạnh dạn đầu tư thành lập trang trại nuôi heo sinh sản, nuôi cá, tự sản xuất thức ăn gia súc đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập ổn định.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

-Lợi nhuận thu được từ lợn là 300 triệu đồng/năm.
-Lợi nhuận thu được từ cá là 200 triệu đồng/năm.
+ Lợi nhuận thu được từ dịch vụ khác là 170 triệu đồng/năm. Như vậy, tổng lợi nhuân cả năm thu được là trên 600 triệu đồng, năm sau cao hơn năm trước.


Công tác hội:

Ông hỗ trợ cho 50 hội viên và người dân trong ấp mượn heo nuôi đến khi bán mới trả vốn heo con. Từ đó, đã giúp hội viên và nhân dân trong ấp cải thiện đời sống, thoát cảnh nghèo khó. Gia đìnhluôn hực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và qui định của địa phương, tích cực tham gia, đóng góp các nguồn quỹ, giúp đỡ các gia đình chính sách, khó khăn, giữ gìn tốt phong trào an ninh trật tự ở địa phương, đóng góp quỹ hội đầy đủ, quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh.


Khen thưởng:

Đạt danh hiệu Nông dân xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh từ năm 2008 - 2011. Năm 2010 được Sở Nông nghiệp Tỉnh Trà Vinhtặng 01 Giấy khen, QĐ số 438 ngày 26/7/2010.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV