THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Nguyễn Thành Măng

Năm sinh: 1960

Địa chỉ: Ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại: 0123.5954348

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Ông là thương binh 4/4, xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, chịu thương chịu khó, chăm chỉ cần cù lao động, ham học hỏi tiến bộ KHKT, đúc kết những kinh nghiệm trong sản xuất, và tiếp cận với kỹ thuật mới. Với diện tích đất gần 2ha, gia đình ông đã trồng15.000m2 mía, và phát triển 1 trại bò sinh sản, số lượng bò nái ban đầu là 11 con, trong quá trình sản xuất kinh doanh gia đình đã thu được kết quả kinh tế cao góp phần ổn định kinh tế gia đình.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Lợi nhuận thu được năm 2007 là 147 triệu đồng. Lợi nhuận thu được năm 2008 là 165 triệu đồng. Lợi nhuận thu được năm 2009 là 176 triệu đồng. Lợi nhuận thu được năm 2010 là 191 triệu đồng. Lợi nhuận thu được năm 2011 là 220 triệu đồng.


Công tác hội:

Hàng năm, ông hỗ trợ cho các hộ nghèo mượn đất, bò, phân bón, giống mía, tiền mặt để sản xuất nhằm thoát nghèo. Tổng số vốn các khoản qui ra tiền trên 50.000.000đ, 10 con bò, đất trồng mía 3.000 m2. Gia đình luôn thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và qui định của địa phương, tích cực tham gia, đóng góp các nguồn quỹ, giúp đỡ các gia đình chính sách, khó khăn, giữ gìn tốt phong trào an ninh trật tự ở địa phương, luôn quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh.


Khen thưởng:

-Đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh từ 2008 - 2011, Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.
-Bằng khen của Công an tỉnh (Tham gia xuất sắc phong trào An Ninh, bảo vệ tổ quốc). Bằng khen của Hội Nông dân, UBND tỉnh Trà Vinh (Tham gia công tác xây dựng hội cơ sở).


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV