THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Sầm Khắc Nhường

Năm sinh: 1954

Địa chỉ: xã Mường Nọc, Huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại:

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Với diện tích của trang trại là 5ha, gia đình ông chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng và các loại cây hoa màu khác, ngoài ra ông đạo ao nuôi cá. Hiện ông có 3.000 cây xoan, 750 cây lát hoa, 175 gốc mây, 110 gốcchuối và 200 cây ăn quả. Ông dành 4ha trồng sắn, 2ha trồng lạc, 0,15hatrồng đậu đỗ và các loại rau. Ông nuôi 16 con trâu, 0,3ha ao thả cá, hơn
1.000 con gà


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Tổng doanh thu mỗi năm của trang trại đạt 252 triệu đồng. Thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng/khẩu/tháng


Công tác hội:

Từ năm 2009 đến nay, gia đình ông đã tạo việc làm cho 21 lao động, giúp đỡ được 16 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có 8hộ gia đình hiện nay đã thoát nghèo và vươn lên thành hộ khá. Ông luôngương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng phong trào xoá đói giảm nghèo, xây dựng văn hoá khu
dân cư, quyên góp và ủng hộ các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, đồng bào bị lũ lụt.


Khen thưởng:

-Được công nhận danh hiệu gia đình văn hoá từ năm 2003-2011;


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV