THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Trương Hữu Đức

Năm sinh: 1968

Địa chỉ: Ấp Hai Thủ, xã Long Hòa, Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại: 0919328446

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Trong những năm qua, hưởng ứng kế hoạch chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi và phát động phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân xã Long Hòa. Trong thời gian đó, ông đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi và khi đã nắm được những kỹ thuật cơ bản trong quá trình sản xuất, ông quyết định chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi kém hiệu quả sang mô hình nuôi tôm sú công nghiệp. Qua 5 năm thực hiện mô hình nuôi tôm sú công nghiệp với diện tích gần 2ha, gia đình ông đã đạt được hiệu quả kinh tế cao, thu nhập khá ổn đỉnh.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

-Lợi nhuận thu được năm 2009 là 655 triệu đồng/năm.
-Lợi nhuận thu được năm 2010 là 900 triệu đồng/năm.
-Lợi nhuận thu được năm 2011 là 1,5 tỷ đồng/năm.


Công tác hội:

Ông và gia đình luôn hực hiện chủ trương, đường lốicủa Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và qui định của địa phương, tích cực tham gia, đóng góp các nguồn quỹ, giúp đỡ các gia đình chính sách,
khó khăn, giữ gìn tốt phong trào an ninh trật tự ở địa phương, luôn quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.


Khen thưởng:

-Đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh 4 năm liền.UBND tỉnh Trà Vinh tặng Bằng khen đã có thành tích nuôi trồng thủy sản nước mặn.
-UBND huyện Châu Thành tặng giấy khen về thành tích đóng góp phong trào thi đua yêu nước 5 năm liền.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV