THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Trần Đình Trọng

Năm sinh: 1950

Địa chỉ: Khu phố 4, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại:

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Ông và gia đình từ tỉnh Quảng Bình vào tỉnh Bình Phước lập nghiệp. Ban đầu do thiếu đất sản xuất, gia đình ông tổ chức khai hoang để có đất tăng gia sản xuất. Đến nay, ông đã có 09 ha đất canh tác. Được sự hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất của chính quyền địa phương, Hội Nông dân các cấp, ông đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Toàn bộ diện tích ông trồng cây công nghiệp chủ yếu là cây điều và trồng xen canh cây ca cao. Ngoài ra ông còn đầu tư kinh doanh xăng, dầu.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Lợi nhuận thu được năm 2009 đạt 700 triệu đồng/năm.
Lợi nhuận thu được năm 2010 đạt 850 triệu đồng/năm.

-Lợi nhuận thu được năm 2011 đạt 1 tỷ đồng/năm.


Công tác hội:

Gia đình ông luôn thực hiện tốt đường lối, chủ trươngcủa Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Là Hội viên Hội Nông dân, ông luôn quan tâm, giúp đỡ những gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động, đóng góp quỹ phúc lợi xã hội, xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân, vận động hội viên khác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh tại địa phương.


Khen thưởng:

Đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương năm năm liền từ 2007 - 2011; Hội Nông dân, UBND tỉnh Bình Phước tặng bằng khen: Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV