THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Nguyễn Văn Hùng

Năm sinh: 1973

Địa chỉ: xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại:

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Xuất phát từ kinh tế biển ở địa phương, toàn xã có hơn 500 chiếc thuyền đánh cá, nguồn nhân lực lại dư thừa, ông quyết định chọn nghềchế biến nước mắm để phát triển kinh tế. Được vay vốn 10 triệu đồng từ chương trình 120 giải quyết việc làm do Hội Nông dân giúp đỡ, ông mở rộng thêm khu chế biến nước mắm, thức ăn gia súc, cá phi lê với tổng diện tích là 2.500m2. Đặc biệt, được Hội Nông dân tập huấn về KHKT trong công tác sơ tái chế, chế biến thức ăn cho gia súc, ông liền áp dụng vào công việc của mình, hàng năm thu mua sản phẩm từ 300 tấn cá để chế biến.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Sau khi trừ chi phí, lãi ròng đạt từ 30 đến 40 triệu đồng/tháng.


Công tác hội:

Cơ sở của gia đình ông đã thu hút từ 150 đến 200 laođộng có thu nhập ổn định từ 2 - 3 triệu đồng/tháng. Ông luôn có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách trong sản xuất.Tích cực tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và của Hội Nông dân đề ra. Vận động thu hút hội viên vào sinh hoạt hội ngày càng đông, thu nộp hội phí, quỹ hội đầy đủ. Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do Hội phát động.


Khen thưởng:

Nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh năm 2011. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An năm 2007, 2010. Bằng khen của BCH Trung ương Hội NDVN năm 2010


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV