THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Lê Ngọc Tuấn

Năm sinh: 1954

Địa chỉ: Ấp Hưng Thủy, Xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại: 0651.3634007; 091890

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Ông sinh gia từ một hộ nông dân nghèo ở tỉnh Bến Tre, năm 2008 vào tỉnh Bình Phước lập nghiệp. Năm 1989, tham gia sinh hoạt Hội Nông dân.Qua nhiều năm tích lũy được ít vốn ông mua 2ha đất đồi để sản xuât. Đến nay ông đã mua được máy cày, máy xới đất, mở của hàng dịch vụ vật tư nông nghiệp, cửa hàng tạp hóa, 16ha để trồng cao su, 1ha trồng tầm vông, 2,5ha trồng các loại cây khác và đào ao nuôi cá.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2007 doanh thu 800.000.000 đồng.
Năm 2008 doanh thu 1.000.000.000 đồng.
Năm 2009 doanh thu 1.300.000.000 đồng.
Năm 2010 doanh thu 1.700.000.000 đồng.

-Năm 2011 doanh thu 2.200.000.000 đồng.


Công tác hội:

Gia đình luôn thực hiện tốt đường lối, chủ trương củaĐảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, các quy định của địa phương;
từ năm 2007 đến nay, ông giúp người nghèo đói nhiều gạo, tiền; xây 2 căn nhà tình thương; đóng góp các quỹ khác.


Khen thưởng:

Danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liền;
Ông được tặng kỷ niệm chương của Trung ương Hội; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Phước tặng bằng khen và nhiều hình thức khen thưởng khác.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV