THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Triệu Liêng

Năm sinh: 1967

Địa chỉ: Ấp Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Dân tộc: Khmer

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại:

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Những năm trước đây diện tích canh tác chỉ tập trung cho 1 vụ lúa và 2 vụ màu, đời sống gia đình còn nhiều khó khăn. Từ khi thực hiện đổi mới đến nay điều kiện sản xuất - kinh doanh có nhiều thuận lợi, bên cạnh đó thông qua Hội Nông dân các cấp, ông được dự nhiều lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, tập huấn của phòng Kinh tế, trung tâm Khuyến nông -Khuyến ngư, tích lũy được nhiêu kinh nghiệm, ông mạnh dạn xây dựng mô hình trồng cây ăn trái chủ yếu là mãng cầu và trồng màu. Diện tích sản xuất của gia đình ông gồm 22.900m2: Trồng mãng cầu 4.530m2, trồng hành tím xen kẽ với ớt 13.600m2, diện tích còn lại 4.770m2 trồng ớt.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Lợi nhuận trung bình mỗi năm thu được như sau: Từ trồng cây ăn trái, hoa màu: 256 triệu đồng; Từ kinh doanh tạp hóa: 24 triệu đồng. Tổng lợi nhuận: 280 triệu đồng/năm.


Công tác hội:

Ông và gia đình tạo công ăn việc làm tại chỗ cho gần 200 lao động địa phương, giúp đỡ vốn cho 10 hộ cùng xóm. Gia đình luônthực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, các quy định của địa phương. Là hội viên Hội Nông dân, ông luôn quan tâm, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; đóng góp quỹ phúc lợi xã hội, xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân, thực hiện và vận động hội viên khác xây dựng tổ chức Hội tại địa phương ngày càng vững mạnh.


Khen thưởng:

Nhiều năm liền đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, tỉnh và đạt nhiều hình thức khen thưởng khác. Hội Nông dân, UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen: Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV