THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Trương Hoàng Thơi

Năm sinh: 1956

Địa chỉ: Ấp 14 - xã Vĩnh Lợi - huyện Thạnh Trị ¬tỉnh Sóc Trăng.

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại: 0127.926.8303

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Lập gia đình ra riêng vào năm 1980 cha mẹ cho được 4 công đất ruộng và 2 công vườn để canh tác, những năm đầu gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế; bản thân làm đủ việc để bương trải kinh tế gia đình như: Làm thuê, đăng nò, gió, giăng lưới đánh bắt cá, nấu rượu chăn nuôi heo nái,nuôi cá, gà vịt... Đến năm 1982, ông được Hội Nông dân xã hỗ trợ vay vốn500.000đ để mua ngư cụ. Ý chí lao động cần cù trong sản xuất, chi tiêu hợp lý tiết kiệm đầu tư vào cải tạo ruộng, vườn, mở rộng chăn nuôi cá, heo, trâu, mua sắm máy móc công cụ máy cày tay, máy bơm nước, máy tuốt lúa vừa làm cho gia đình vừa làm thuê.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2011 tổng thu chi tiết như sau: Lợi nhuận từ thu hoạch lúa 449.100.000 đồng; Lợi nhuận từ trồng màu và gừng
13.400.000 đồng; Lợi nhuận thu từ gà, vịt 69.950.000 đồng; Lợi nhuận từ nuôi heo 94.860.000 đồng; Lợi nhuận nuôi cá 27.300.000 đồng. Lợi nhuận máy cày, máy suốt lúa 52.000.000 đồng.


Công tác hội:

Trong 3 năm nay, gia đình ông giúp cho 11 hộ thoát nghèo, tạo công ăn việc làm cho 30 lao động tại địa phương ổn định không bỏ đi nơi khác làm ăn, bằng cách cho mượn vốn trồng nấm rơm, trồng màu trên bờ kênh, cho mượn đất vào mùa khô để trồng màu xuống chân ruộng từ đó các hộ vượt qua nghèo khó. Gia đình đình tham gia tốt các chủ trương,đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.


Khen thưởng:

Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen đạt danh hiệu Nông dân SXKD giỏi cấp Tỉnh; UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen đạt danh hiệu Nông dân SXKD giỏi cấp Tỉnh giai đoạn 2009 - 2011.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV