THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Ngô Phi Dũng

Năm sinh: 1963

Địa chỉ: 287, ấp Phú Bình, Phú Long,Châu Thành, Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại:

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Từ một hộ nghèo khó, qua học tập kinh nghiệm làm bột lọc, chăn nuôi heo, được sự hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi heo của Trạm Thú y huyện, sự giúp đỡ, động viên của Hội Nông dân, gia đình đã vượt qua khó khăn, trở thành hộ có thu nhập ổn định.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

-Năm 2010: Lợi nhuận cả năm: 1.190.000.000đ.
-Năm 2011: Lợi nhuận cả năm: 1.689.000.000đ.


Công tác hội:

Chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, cũng như hương ước của ấp, được xét công nhận đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa liên tục từ năm 2000 đến nay.
Hướng dẫn phổ biến kinh nghiệm sản xuất kinh nghiệm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 43 hộ trong câu lạc bộ làm bột chăn nuôi heo của xã, giúp đỡ 2 hộ nghèo.


Khen thưởng:

-Năm 2007 - 2008: Đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của UBND Tỉnh, giấy chứng nhận danh hiệu SXKD giỏi Hội NDVNTỉnh Đồng Tháp.
-Năm 2009 - 2011, được Giấy khen Đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh UBND thị xã cấp.
-Năm 2011 được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV