THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Bùi Văn Mỹ

Năm sinh: 1982

Địa chỉ: Ấp Phú Thọ A, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại: 0918512223

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Trước đây, gia đình có 8ha ruộng, chuyên sống bằng nghề làm ruộng,vào mùa nước lũ chuyển sang giăng lưới nên thu nhập thấp. Được Hội Nông dân xã Phú Thọ giúp đỡ về KHKT và tham dự các buổi tập huấn, hội thảo KHKT của huyện và tỉnh tổ chức, cho vay vốn để chăn nuôi.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

-Năm 2010: Lợi nhuận là 2.073.000.000đ.
-cNăm 2011: Lợi nhuận là 2.364.000.000đ.


Công tác hội:

-Tham gia sinh hoạt Hội Nông dân, nhằm góp phần thực hiện tốt các phong trào của Hội đề ra. Mỗi năm giúp từ 20 - 30 lao động có công ăn việc làm và thu nhập ổn định, chuyển giao KHKT và hướng dẫn cho hội viên và nhân dân từ 10 đến 15 hộ.
-Hàng năm bản thân tham gia đóng góp xây dựng nhà tình thương và làm công tác xã hội từ 10.000.000 đồng cho 1 năm; tham gia đóng góp quỹ Hội và quỹ hỗ trợ nông dân trên 10 triệu đồng.
-Thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương. Chấp hành tốt chủ trương, đườnglối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước .


Khen thưởng:

-Năm 2007 - 2008 Đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh.
-Năm 2009 Giấy chứng nhận đạt danh hiệu nông dân XSKD giỏi cấp tỉnh.
-Năm 2010 được Giấy khen đạt thành tích nông dân điển hình tiêncủa Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV