THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Lê Xuân Sang

Năm sinh: 1958

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Đoàn Kết -thị xã Lai Châu

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại:

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Năm 1988 xuất ngũ trở về địa phương ông đã trải qua nhiều ngành nghề, khi có một số vốn ông đầu tư chăn nuôi đại gia súc với 92 con bò và 140 con dê, sau một thời gian thấy hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2002, ông được sự giúp đỡ kỹ thuật của Công ty ong Trung ương về kỹ thuật và được phòng kinh tế thị xã Lai Châu hỗ trợ 30 triệu đồng để nhân rộng mô hình chăn nuôi ong, cộng với số vốn gia đình tích luỹ được từ sản xuất và sự tự tìm tòi học hỏi của bản thân qua tham quan các mô hình nuôi ong quy mô lớn, ông đã đầu tư 9 đàn ong ngoại và 20 đàn ong nội, qua thời gian chăn nuôi tôi thấy có hiệu quả kinh tế cao ông tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi, đến nay gia đình ông đã có 200 đàn ong ngoại.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Thu nhập trung bình mỗi năm:
-Mật ong: Thu trên 840 triệu đồng
-Phấn hoa: Thu trên 72 triệu đồng
-Sáp ong: Thu trên 12 triệu đồng
-Sữa ong chúa: Thu trên 40 triệu đồng Tổng doanh thu: 964 triệu đồng; chi phí: 150 triệu đồng; lợi nhuận: 814 triệu đồng


Công tác hội:

Gia đình luôn thực hiện tốt các chủ trương đường lốicủa Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước quy định của địa phương. Luôn tham gia các phong trào của Hội tổ chức, ông tích cực giúp đỡ, hướng dẫn bà cong cách làm ăn, tích cực đóng góp quỹ xây dựng tổ chức hội, tích cực đóng góp xây dựng quỹ hỗ trợ....


Khen thưởng:

Nhiều năm liền đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV