THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Nguyễn Văn Lý

Năm sinh: 1971

Địa chỉ: Thái Trung, xã Quy Kỳ,huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại:

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Phát huy kết quả đạt được những năm trước, năm 2010 và 2011 gia đình ông tiếp tục đầu tư vào việc chăn nuôi gà, vịt và thả cá và chú trọng ngay từ khâu chọn con giống, tu sửa chuồng trại, chọn thức ăn chăn nuôi phù hợp và đặc biệt quan tâm đến vấn đề chăm sóc và phòng các loại bệnhcho đàn gia cầm và đàn cá trong ao. Đồng thời gia đình ông cung cấp thức ăn chăn nuôi cho các hộ gia đình có nhu cầu. Kết quả đạt được giúp cho gia đình thoát nghèo vươn lên thành hộ khá giả.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Với 1.250m2 chuồng trại chăn nuôi, 800m2 ao cá, 1ha đất trồng rừng, tính riêng năm 2011 gia đình ông đạt được kết quả cụ thể sau:
Doanh thu từ đàn vịt: 450.000.000đ.
Doanh thu từ gà: 595.000.000đ.
Doanhthu từ cá: 51.000.000đ.
Cây lâm nghiệp: 70.000.000đ.
Dịch vụ khác: 20.000.000đ. Tổng doanhthu đạt 1.186.000.000đ; trừ chi phí còn lãi 105.600.000đ.


Công tác hội:

Ông và gia đình chấp hành tốt mọi chủ trương chính

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào địa phương phát động; tạo công ăn việc làm cho 02 lao động thuộc diện hộ nghèo; tạo điều kiện giúp đỡ các hộ chăn nuôi khác kinh nghiệm, cách chăm sóc gia cầm.
Khen thưởng:

Khen thưởng: Nhiều năm liền được UBND tỉnh, Huyện, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV