THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Bàng Văn Thanh

Năm sinh: 1952

Địa chỉ: Xóm Vân Long, xã Hùng Sơn,huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Dân tộc:

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại:

Mô hình sản xuất kinh doanh: Trang trại

Nhờ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc giao đất, giao rừng cho hộ nông dân; sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương, sự giúp đỡ của cán bộ khuyến nông, Hội Nông dân xã và kinh nghiệm sản xuất của một số mô hình kinh tế trong huyện, tỉnh; gia đình ông đã đầu tư vốn và công sức vào xây dựng mô hình trang trại tổng hợp: 0,2ha lúa, 1,0ha chè, 0,4ha cây ăn quả, ao cá 0,14ha, rừng 1,4ha.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Thu nhập từ lúa, cá, gà, cây ăn quả: 75.000.000đ/năm.
Thu nhập từ cây chè: 350.000.000đ/năm.
Thu nhập từ cây cảnh: 50.000.000đ.
Thu từ nuôi nhím: 100.000.000đ. Tổng thu nhập 575 triệu; trừ chi phí: 230 triệu còn lãi: 345 triệu


Công tác hội:

Gia đình ông tạo công ăn việc làm cho một số lao động

là con em các gia đình nghèo ở địa phương, khuyến khích động viên giúp đỡ nhiều hộ trong xóm cùng áp dụng khoa học kỹ thuật, làm giàu từ cây chè, chăn nuôi, trồng cây ăn quả đạt hiệu quả kinh tế cao, gương mẫu chấphành tốt đường lối chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và điều lệ, nghị quyết của Hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động.


Khen thưởng:

Với những thành tích đạt được, Bản thân ông và gia đình đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1998; Bằng khen của Bộ NN&PTNT; UBND tỉnh Thái Nguyên; Giấy khen UBNDHuyện Đại Từ.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV