THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Ngô Văn Sơn

Năm sinh: 1963

Địa chỉ: Xã Cao Ngạn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại:

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Thực hiện chương trình dồn điền đổi thửa, gia đình ông đã có được0,3ha đất canh tác để tập trung xây dựng trang trại. Được sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã, gia đình vay Ngân hàng NN&PTNT số vốn 200 triệu đồng. Năm 2006 ông ký hợp đồng mở trại chăn nuôi gà thịt cho công ty CP, với quy mô 8.000 con /lứa. Năm 2008 thuê 2ha đất gò đồi nuôi lợn thịt cho CP; đến nay, kinh tế gia đình đã vững vàng trở thành hộ khá giàu của địa phương.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Tính bình quân, lợi nhuận đạt mức sau:
Thu từ nuôi gà: 250.000.000đ/năm
Thu từ nuôi lợn: 450.000.000đ/năm Tổng cộng: 600.000.000đ/năm


Công tác hội:

Ông luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối chủ

trương, đương lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉthị, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và điều lệ, nghị quyết của Hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động. Hằng năm đóng góp đầy dủ các loại quỹ: nhân đạo, chất độc da cam, xóa đói giảm nghèo, khuyến học... Tạo công ăn việc làm thường xuyên ổng định cho con em các hộ nghèo tại địa phương.


Khen thưởng:

Với những thành tích đạt được, Bản thân ông và gia đình đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010; Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên 2007 - 2010; Giấy khen Huyện Đồng Hỷ; UBND xã Cao Ngạn...


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV