THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Đặng Thị Dịu

Năm sinh: 1962

Địa chỉ: Khu 7 - Hải Hòa - Móng Cái -Quảng Ninh

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại:

Mô hình sản xuất kinh doanh: Đa ngành

Xuất thân từ hộ nghèo, được sự giúp đỡ của Hội Nông dân phường Hải Hòa, năm 2003 bà vay được 600 triệu đồng cải tạo đầm, hồ nuôi trồng thủy sản. Năm 2005 bà tiếp tục đầu tư 6,2 tỷ đồng mở rộng quy mô, thuê 3 chuyên gia Trung quốc đẻ sản xuất tôm giống.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2008 - 2009 tổng thu 10 tỷ đồng.
Năm 2010 thu 7,5 tỷ đồng.
Lợi nhuận năm 2010 đã trừ chi phí đạt 350 triệu đồng/năm.


Công tác hội:

Bà và gia đình luôn tích cực tham gia hưởng ứng xây dựng một cách tích cực; giúp 2 cháu có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; cho 10 hộ hộ nghèo vay 50 triệu đồng không lãi suất; Tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động


Khen thưởng:

Hội Nông dân, UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi từ 1989 - 2009 và danh hiệu thi đua khác.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV