THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Hứa Văn May

Năm sinh: 1960

Địa chỉ: Thôn Khòn Quắc 1, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Dân tộc: Nùng

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại: 0972845399

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Gia đình ông gồm 6 nhân khẩu trong đó có 4 lao động chính. Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi do Hội Nông dân phát động, gia đình ông đã hưởng ứng tham gia. Với diện tích đất nông nghiệp 1,8 mẫu và 1,8 ha đất lâm nghiệp gia đình ông đã chủ động phát triển kinh tế theo hướng trồng trọt và chăn nuôi.
Được sự giúp đỡ của các ban, ngành đoàn thể ở địa phương, đặc biệt là Hội Nng dân các cấp tạo điều kiện cho ông tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan,học hỏi kinh nghiệm từ các môhình làm ăn hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Ông áp dụng những kiến thức đã học được vào sản xuất, luôn chủ động cấy hết diện tích, đưa các loại giống cây trồng có năng suất cao vào sản xuất theo mùa vụ. Do gia đình có địa hình thuận lợi, đất đai sản xuất gần mương máng nên chủ động được nước tưới, đi lại thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa, từ đó đã đem lại thu nhập cao cho gia đình.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Doanh thu hàng năm của gia đình ông sau khi trừ các chi phí là 164.800.000đ (Trong đó: trồng trọt 44.800.000đ; chăn nuôi 85.000.000đ; lâm nghiệp: 35.000.000đ). Thu nhập bình quân đầu người là 2.500.000đ/người/tháng.


Công tác hội:

Doanh thu hàng năm của gia đình ông sau khi trừ các chi phí là 164.800.000đ (Trong đó: trồng trọt 44.800.000đ; chăn nuôi 85.000.000đ; lâm nghiệp: 35.000.000đ). Thu nhập bình quân đầu người là 2.500.000đ/người/tháng.
Hàng năm,gia đình thực hiện tốt các phong trào của địa phương, nộp thuế đầy đủ cho Nhà nước, đóng góp xây dựng các quỹ vàtuyên truyền hội viên trong xã thực hiện. Ông và gia đình luôn hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi cho các hộ xung quanh


Khen thưởng:

-Bằng khen của UBND tỉnh Lạng Sơn
Giấy khen, bằng khen của Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn.
Giấy khen của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV