THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Lộc Văn Ninh

Năm sinh: 1958

Địa chỉ: Thôn Nà Thoi - Xã Quang Thuận ¬huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại:

Mô hình sản xuất kinh doanh:

Gia đình ông gồm 5 nhân khẩu, có 3 lao động chính sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Trước đây hoàn cảnh kinh tế của gia đình rất khó khăn do thiếu vốn, thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm sản xuất.Được cấp Ủy Đảng, chính quyền đặc biệt là Hội Nông dân các cấp đã tạo điều kiện cho ông tham gia các lớp tập huấn, tham quan các mô hình làm ăn hiệu quả, giúp gia đình ông vay vốn để phát triển kinh tế. Dần dần gia đình có cuộc sống ổn định hơn. Từ năm 2007 đến nay, gia đình ông thu nhập năm sau cao hơn năm trước.


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2011 vừa qua, tổng thu nhập sau khi đã trừ các chi phí là: 240 triệu đồng, bình quân thu nhập 48 triệu đồng/khẩu/năm.


Công tác hội:

Gia đình ông luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủtrương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, Quy ước của thôn bản, góp phần tích cực xây dựng phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hàng năm, gia đình ông giúp đỡ tạo việc làm theo thời vụ cho 5 lao động lúc nông nhàn, với mức thu nhập 1,5 triệu đồng/ người/ tháng và giúp đỡ các hội viên khác trong thôn để cùng nhau phát triển kinh tế.


Khen thưởng:

Nhiều năm liền được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi.
-Giấy khen của HND tỉnh tặng năm 2007; của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng năm 2008.
-Bằng khen của UBND tỉnh tặng năm 2009; của Bộ NN & PTNT tặng năm 2010.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV