THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Lý Nguyên Bảo

Năm sinh: 1956

Địa chỉ: Thôn Tẩn Lùng, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc:

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại: 01687010206

Mô hình sản xuất kinh doanh: Khác

Trước đây, gia đình ông thuộc hộ nghèo, đông con, sản xuất theo tập quán cũ chủ yếu làm nương rẫy du canh, du cư. Không cam chịu đói nghèo, ông đã bàn bạc với vợ con khai phá ruộng trồng lúa nước, dồn tiền mua trâu, dê, lợn, gà để chăn nuôi. Năm đầu tiên khai phá được 2.000m2 đất để trồng lúa, ông xuống các bản ở vùng thấp tìm giống lúa lai, loại bỏ giống cũ. Năm sau ông tiếp tục khai phá được 3.000m2. Khi đàn trâu, dê, lợn, gà của gia đình phát triển, ông bán bớt đi để dồn tiền mua thêm 17.000m2 ruộng trồng lúa nước. Nhờ chịu khó tìm tòi, học hỏi, tham gia các lớp tập huấn về chuyển giao KHKT, ông đã áp dụng, đầu tư vào trồng lúa nước, trồng ngô và phát triển chăn nuôi, kết hợp trồng các loại cây ăn quả như hồng không hạt, mận, cam, quýt, trồng trúc, trồng chè ...


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Hiện nay, gia đình ông có 22.000m2 ruộng trồng lúa nước, 18 con trâu, 40 con dê, 20 con lợn, 400 con gia cầm; 900 cây ăn quả các loại, 4 ha trúc, 1 ha cây xoan, 2 ha chè. Năm 2011 tổng thu nhập của gia đình là 337,4 triệu đồng, thu nhập bình quân 48,2 triệu đồng/người/năm.


Công tác hội:

Hàng năm, gia đình ông luôn đóng góp đầy đủ các khoản thu do Nhà nước quy định, chấp hành tốt mọi đường lối chính sáchcủa Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ông và gia đình đã giúp 20 hộ thoát nghèo, phổ biến kinh nghiệm làm ăn, sản xuất cho các hộ xung quanh, ủng hộ các loại quỹ do địa phương phát động


Khen thưởng:

Được Hội Nông dân tỉnh tặng giấy khen năm 2004, 2009, 2011.
Được UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2002, 2005, 2007, 2010.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV