THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẠI BIỂU

Ông Trình Ngọc Huynh

Năm sinh: 1963

Địa chỉ: Thôn 65 xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam

Điện thoại: 0979074037

Mô hình sản xuất kinh doanh: Trang trại

Từ một hộ thiếu đói, thiếu kinh nghiệm sản xuất, không vốn, Nhưngnhờ có cơ chế chính sách ưu tiên phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hộ kinh tế trang trại và các phong trào thi đua mà tổ chức Hội nông dân và các ban ngành phát động, nhờ sự chăm chỉ chịu khó, dám nghĩ dám làm gia đình ông đã trở thành hộ khá giàu


Kết quả sản xuất kinh doanh:

Trên tổng diện tích đất của gia đình là 60ha trong đó: Cam quýt là 10ha - rừng trồng: 50ha - ao thả cá: 02ha. Lợi nhuận theo từng năm như sau: Năm 2006: 340 triệu đồng; 2007: 360 triệu đồng; 2008: 420 triệu đồng; 2009: 590 triệu đồng; 2010: 850 triệu đồng;


Công tác hội:

Giúp đỡ cho vay không tính lãi 13 hộ gia đình nghèo với mức tiền từ 5 - 20 triệu đồng có hộ 35 triệu đồng. Số dư nợ gia đình cho vay không tính lãi hàng năm thường gối từ 150 - 200 triệu đồng. Tạo công ăn việc làm cho 6 lao động thường xuyên với mức lương từ 3 - 4 triệu đồng/ người/ tháng và từ 10 - 30 lao động thời vụ với mức thù lao 100.000 đồng/ người/ ngày. Cùng với Hội Nông dân huyện thực hiện kế hoạch của năm 2010 và kế hoạch năm 2011 gia đình ông đã giúp hỗ trợ 02 hộ nghèo làm nhà mới với số tiền là 14,4 triệu đồng.


Khen thưởng:

Bằng khen của UBND tỉnh Tuyên Quang, Hội Nông dân Việt Nam, Bộ NN&PTNT về thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh giỏi; Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; giả thưởng “Sao Thần nông” tổ chức tại Hà Giang


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV