Chính sách khuyến khích

Nhà nước có chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn
(06/10/2010)

Ngày 2/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 131/2009/QĐ-TTg về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn.    

Xem tiếp >>

Miễn giảm tiền sử dụng đất cho DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
(06/10/2010)

Nhà đầu tư có dự án thuộc diện đặc biệt ưu đãi, hoặc ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nằm trong quy hoạch sẽ được hưởng chính sách ưu đãi tương ứng theo 3 mức: miễn tiền sử dụng đất, hoặc giảm 70% và 50% tiền sử dụng đất đối với dự án đó.

Xem tiếp >>

Chính sách hỗ trợ lao động nghèo vào cuộc sống
(06/10/2010)

Trong lúc cả nước phải đương đầu với những khó khăn, thách thức do khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động thì Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo ra đời.  

Xem tiếp >>

Hỗ trợ cho nông dân có lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá
(06/10/2010)

Hiện nay, bệnh lùn sọc đen hại lúa gây thiệt hại rất lớn cho nông dân. Thông tư 53/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cụ thể về chế độ tài chính thực hiện phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn và bệnh lùn sọc đen hại lúa.  

Xem tiếp >>

Chính sách mới về tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn: Khơi thông nguồn vốn?
(06/10/2010)

Để phù hợp hơn với tình hình thực tế, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.      

Xem tiếp >>


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV