Dịch Vụ Tài Chính Tiền Tệ

10-10-2010

 

Hỗ trợ đàm phám, thương lượng ký kết hợp đồng có bảo lãnh tài chính

Cán bộ, chuyên viên của các Điểm Sàn có thể hỗ trợ đàm phán, thương lượng trong việc ký kết hợp đồng. Hệ thống Trung tâm Sàn kết nối cung – cầu có thể bảo lãnh tài chính cho thành viên trong ký kết hợp đồng thương mại.

Hỗ trợ chuyển nhượng giá trị hàng hóa, các giải pháp tài chính

<<Nội dung đang được xây dựng>>


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV