Dịch Vụ Kết Nối Cung Cầu

10-10-2010

Phần mềm quản lý Hệ thống Sàn kết nối cung – cầu thu thập, xử lý và thường xuyên, liên tục cung cấp thông tin hai chiều đảm bảo tính sát thực, khách quan cho thành viên và cộng đồng. Trực tiếp đưa người mua đến với người bán cùng thời điểm trùng khớp nhằm tạo ra những giao dịch giữa thành viên với hệ thống, thành viên với thành viên và thành viên với cộng đồng một cách có hiệu quả. Kết nối nhà sản xuất với các nhà chuyên môn tạo ra các hợp đồng mang tính trách nhiệm trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: nghiên cứu ứng dụng, khoa học kỹ thuật, tư vấn, tập huấn và đào tạo…. Nối các ý tưởng kinh doanh và nhu cầu phát triển với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Kết nối các nhu cầu phù hợp với khả năng và nhận thức của các bên để thành viên và doanh nghiệp cộng đồng tìm được những đối tác, vệ tinh có cùng tiêu chí… Những dữ liệu thông tin Hệ thống Trung tâm Sàn kết nối cung – cầu cung cấp nhằm phục vụ cho thành viên trực tiếp quan hệ giao dịch và có thêm cơ sở để khẳng định mức độ tin cậy trong giao dịch…

Tuy nhiên, Trung tâm Hệ thống cũng hình thành các tổ chức dịch vụ trên các Điểm Sàn để trợ giúp thành viên những việc cụ thể trong quá trình thực hiện các giao dịch của như: kiểm tra chi tiết thông tin về đối tác, sản phẩm, ý tưởng kinh doanh, khả năng đầu tư, khả năng thực hiện hợp đồng, hỗ trợ xây dựng các văn bản, làm trung gian ký kết hợp đồng và bảo lãnh tài chính… Phí dịch vụ được bàn bạc và thống nhất giữa hai bên.

Đây là mắt xích thứ hai hay còn gọi là khâu dịch vụ tiếp theo trong Chuỗi Dịch vụ mà Hệ thống Sàn cung ứng, tại khâu này thành viên có thể tự sử dụng, khai thác các dữ liệu có được mà Hệ thống Sàn đã cung cấp một cách trực tiếp cùng với sự hướng dẫn, trợ giúp của Chuyên viên tư vấn thuộc bộ phận chăm sóc thành viên. Trong trường hợp chưa thỏa mãn nhu cầu, Thành viên có thể tiếp tục đăng ký sử dụng loại hình dịch vụ tiếp theo.

Nếu khâu Kết nối cung cầu chưa mang lại hiệu quả, thành viên có thể tiếp tục cùng với Chuyên viên của mình chia sẻ, phân tích thật rõ nhu cầu và hoàn cảnh thực tế, tìm ra bằng được các vấn đề có thể và chưa thể giải quyết ngay, các thông tin này sẽ được Cán bộ quản lý Sàn trực thuộc lập tức chuyển về Trung tâm hệ thống. Các bộ Trung tâm sẽ cùng với các Ban Nghiệp vụ của Trung tâm nghiên cứu phân tích và một lần nữa cùng thành viên làm sáng tỏ vấn đề và đặt ra các phương án có thể thực hiện, các rủi ro và phương án phòng ngừa.

Làm tốt khâu này mà thành viên vẫn chưa thỏa mãn sẽ phát sinh ra hai trường hợp chính: một là sản phẩm chưa đủ tiêu chuẩn để đáp ứng cả thị trường hoặc phân khúc thị trường, chưa phù hợp đối tượng sử dụng…Hai là thành viên chưa đủ khả năng xây dựng cho mình một kênh phân phối đến tay người sử dụng, do khả năng tổ chức, nhân lực, dịch vụ, tài chính hay công tác kiểm soát hoặc do khoảng cách địa lý và chi phí quá lớn làm vượt giá thành không đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường… Đến đây thành viên có thể tự tin đăng ký tiếp một trong hai dịch vụ là dịch vụ hỗ trợ hoàn thiện sản phẩmdịch vụ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hoặc cả hai cùng một lượt với các gói phí thương lượng dựa trên mẫu biểu Trung tâm khu vực cung cấp.

 


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV