Dịch Vụ Cung Cấp Thông Tin

10-10-2010

Hoạt động cung cấp thông tin là một trong hai dịch vụ cơ bản nhất của Hệ thống Sàn kết nối cung cầu nhằm đáp ứng gần như đầy đủ nhu cầu về thông tin của Nông dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nông thôn và các loại hình doanh nghiệp khác.

Về thông tin trong Sàn kết nối cung – cầu, chúng ta đã khẳng định nó giữ vai trò cực kỳ quan trọng vì nó vừa là đối tượng vừa là mục tiêu của Sàn kết nối cung – cầu. Thông tin cũng là điều kiện, là yếu tố cơ bản bảo đảm sự tồn tại của Sàn kết nối cung – cầu. Nó là sợi dây vô hình gắn kết giữa các thành viên với Hệ thống, giữa thành viên với thành viên và giữa thành viên với cộng đồng doanh nghiệp ngoài hệ thống trong nước và quốc tế.

Để đáp ứng được một cách hiệu quả các nhu cầu, nguyện vọng của thành viên, Sàn kết nối cung – cầu đã xây dựng một phần mềm quản lý hệ thống và mạng lưới thu nhập thông tin từ các cơ sở trên phạm vi cả nước cung cấp thường xuyên, liên tục các loại thông tin như: Các văn bản chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, phát luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan, các thông tin về giá cả thị trường trong và ngoài nước bất thường và định kỳ, về sản phẩm, mùa vụ, diện tích, sản lượng, tình hình tiêu thụ; về nhu cầu đầu vào, đầu ra của các thành viên trong hệ thống Sàn; về các đối tác, khách hàng tiềm năng, khách hàng đang có nhu cầu trong cộng đồng; về kỹ thuật, công nghệ, sản phẩm mới trong nước và quốc tế; về thành viên và tình hình hoạt động của các thành viên…

Tất cả các loại thông tin trên Hệ thống Sàn kết nối cung – cầu được thu thập từ các thành viên cơ sở, có sự giám sát, quản lý của các cấp Hội Nông dân Việt Nam và được xử lý trên phần mềm quản lý hệ thống, đảm bảo tính bảo mật an toàn, sát thực và khách quan thông qua các thiết chế hoạt động là các Điểm Sàn kết nối cung- cầu, www.sanketnoicungcau.vn , Trang tin Kết nối cung-cầu và ấn phẩm Niên giám Nông nghiệp & Thực phẩm Việt Nam.

Dịch vụ cung cấp thông tin sẽ được tổ chức một cách chi tiết để đáp ứng từng loại nhu cầu cụ thể của thành viên trong Hệ thống Sàn kết nối cung – cầu. Đây là mắt xích đầu mối hay còn gọi là khâu dịch vụ đầu tiên trong Chuỗi Dịch vụ mà hệ thống Sàn cung ứng cho thành viên, tại khâu này thành viên có thể tự sử dụng, khai thác các dữ liệu có được do Hệ thống Sàn đã cung cấp một cách trực tiếp. Trong trường hợp chưa thỏa mãn nhu cầu, Thành viên có thể tiếp tục đăng ký sử dụng dịch vụ tiếp theo sâu hơn là dịch vụ kết nối cung cầu.

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV