Lồng ghép xây dựng mô hình nước sạch- VSMT

02-10-2010

 

Thông qua việc xây dựng mô hình điểm lồng ghép giữa nhiệm vụ NS-VSMT với cuộc vận động “4 không” của MTTQ Việt Nam đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và đặc biệt là các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư về nhiệm vụ NS-VSMT.

Theo đánh giá của MTTQ Việt Nam, qua việc tuyên truyền và vận động ở các mô hình điểm cho thấy người dân đã có ý thức tự giác thực hiện các nhiệm vụ NS-VSMT cao hơn rõ rệt. Nhân dân giữ gìn vệ sinh nơi ở, tích cực sử dụng, tiết kiệm nguồn nước sạch, xây dựng các bể chứa, nhà tắm, công trình vệ sinh hợp vệ sinh, nước thải, rác thải xử lý đúng nơi quy đình… Tại những nơi có công trình nước sạch do nhà nước đầu tư, khi huy động nguồn vốn đối ứng của dân đóng góp, nhân dân đã tích cực đóng góp và tham gia vào giám sát việc vận hành, bảo quản hệ thống cấp nước để hệ thống phát huy tối đa hiệu quả.

Vài năm trở lại đây, vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn đang trở nên rất nghiêm trọng, mà nguyên nhân chủ yếu do chăn nuôi gây ra. Qua các cuộc vận động, cùng với các chương trình do Bộ NN-PTNT triển khai như xây dựng bể chứa bioga, dời chăn nuôi khỏi khu dân cư ra khu tập trung… việc chăn nuôi gia súc thả rông trong làng đã được hạn chế, chuồng trại dần dần được chuyển ra xây dựng xa khu dân cư, khu sinh hoạt của gia đình. Trong khu dân cư, cộng đồng đã có ý thức bảo vệ môi trường chung. Một hộ gia đình nào đó chăn nuôi trong làng gây ô nhiễm nặng, ảnh hưởng đến nước sinh hoạt và môi trường xung quanh sẽ bị cộng đồng lên án mạnh mẽ và kiên quyết đấu tranh.

Qua các chương trình lồng ghép, do chính quyền nhận thức sâu sắc được vấn đề NS-VSMT nên thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đoàn thể là “đầu tàu” tham gia tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chính sách về NS-VSMT. Vậy nên, gần 100% các điểm xây dựng mô hình lồng ghép, các chính sách về NS-VSMT đều được triển khai một cách hiệu quả.

Nội dung NS-BVMT đã được cụ thể hoá trong 6 nội dung của cuộc vận động “4 không", của các quy ước, hương ước của khu dân cư. Và NS-VSMT được xem là 1 trong những tiêu chí để đánh giá khu dân cư, gia đình văn hoá. Vì vậy, hầu hết các nơi triển khai, các gia đình, các khu dân cư đều cam kết sử dụng nước hợp vệ sinh và giữ gìn VSMT.

Các hình thức hoạt động lồng ghép cụ thể là tập huấn, tổ chức ký cam kết, xây dựng các quy ước NS-VSMT, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về NS-VSMT, xây dựng các bảng biểu khẩu hiệu, thành lập đội tự quản BVMT như ở Hiến Hạp, Nghi Thu, Nghi Lộc (Nghệ An). Điển hình về các hoạt động lồng ghép này là các địa phương như Bình Định, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Lai Châu, Trà Vinh… Có 100% các mô hình đều thành lập được các đội tự quản BVMT và nước sạch hoạt động có hiệu quả.

Các mô hình lồng ghép này đã được Bộ TN-MT, Bộ NN-PTNT đánh giá rất cao hiệu quả của nó mang lại cho chương trình NS-VSMT. Điều quan trọng nhất mà mô hình này mang lại là, ý thức của người dân ở nơi kết hợp với các mô hình lồng ghép được nâng cao rõ rệt. Từ chỗ nhân dân quen sinh hoạt bằng nước chưa đảm bảo vệ sinh sang dùng nước vệ sinh và cố gắng đóng góp, xây dựng cho mình những công trình cấp nước sinh hoạt phù hợp; thành lập các tổ tự quản BVMT, thu gom rác thải… Năm 2008 này, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục kết hợp với Bộ NN-PTNT, Bộ TN-MT tiếp tục nhân rộng các mô hình lồng ghép trên, góp phần tích cực hoàn thành mục tiêu NS-VSMT quốc gia.

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV