Nhà bác học và ông nông dân ai giỏi hơn ai?

02-10-2010

Nhà bác học và ông nông dân gặp nhau trên một chuyến tàu. Nhà bác học bảo ông nông dân:

- Tôi và anh cùng thi giải đố, nếu tôi thắng anh trả tôi 1 USD, nếu tôi thua tôi mất 10 USD cho anh.
Ông nông dân đồng ý và mời nhà bác học đố trước. Nhà bác học hỏi:

- Thiên văn là gì?

Ông nông dân không suy nghĩ nhiều, rút ngay 1 USD đưa cho nhà bác học. Đến lượt ông nông dân hỏi:

- Trên rừng có con gì đi bằng 3 chân? Nhà bác học ngẫm nghĩ mãi cuối cùng không tìm ra câu trả lời đành rút 10 USD đưa cho ông nông dân.
Nhà bác học hỏi câu thứ 2:

- Xích đạo là gì?

Ông nông dân lại rút ngay 1 USD ra đưa cho nhà bác học.
Sau đó, ông nông dân hỏi:

- Con gì sống trên đời có 2 đầu?

Nhà bác học ngẫm nghĩ mãi: "Quái! Mình đã đi vòng quanh thế giới, đọc các loại sách vở, sao chưa nghe thấy con gì có 2 đầu nhỉ ???". Cuối cùng chịu thua, rút 10 USD đưa cho ông nông dân. Nhà bác học mới hỏi lại ông nông dân:

- Thế con gì có 2 đầu? - Ông nông dân không trả lời, rút ngay 1 USD đưa cho nhà bác học.

(Cao Gia Thành sưu tầm)HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
yahooskypegtalk
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Cá basa
45,000 kg
Cá bống mú
85,000 kg
Cà phê
120,000 kg
Cá tra
35,000 kg
Gạo
25,000 kg
Tiêu
50,000 kg
Tôm sú
125,000 kg
Đường
25,000 kg
Cập nhật lúc 18:00 16/05/2012
THỐNG KÊ GIAO DỊCH
Tổng KLGD:
3.975 tấn
Tổng GTGD:
3.000 tỉ đồng
Tổng lệnh mua:
1.200 lệnh
Tổng lệnh bán:
2.300 lệnh
Tổng GD khớp lệnh:
890 lệnh
Tổng GD thành công:
120 lệnh
Thành viên GD:
2.300 TV